ul. Heweliusza 6, 84-105 Karwia

Regulamin

W trosce o spokojny i bezpieczny pobyt wszystkich Gości Willi JOJO, prosimy o zapoznanie się i przestrzeganie poniższych zasad, jakie panują w naszym domu.

I. Postanowienia ogólne

1. Rezerwacja pobytu, jak i sam pobyt oznaczają akceptację niniejszego Regulaminu. Jest to równoznaczne z zawarciem umowy najmu pokoju (lokalu). Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Willi JOJO.

II. Rezerwacja i rozliczenie.

1. Warunkiem pełnej rezerwacji jest wpłata bezzwrotnego zadatku, w ciągu 7 dni, w wysokości 20% kosztu pobytu. Rozliczenie pozostałej kwoty – za cały zarezerwowany okres – następuje na początku pobytu. W przypadku wcześniejszego wyjazdu, pobrana za pobyt należność nie podlega zwrotowi.

2. Pokoje wynajmowane są na doby. Pobyt rozpoczyna się od godz.15 w dniu przyjazdu, zaś w dniu wyjazdu kończy się o godz.10.

3. Gość Willi nie ma prawa przekazywać/ podnajmować pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiszczono należną opłatę za pobyt.

III. Pobyt.

1. Goście zobowiązani są do utrzymywania obiektu w stanie zastanym oraz do zachowania zasad dobrego sąsiedztwa, a w szczególności do przestrzegania ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 7.00 rano. Organizowanie wszelkiego rodzaju imprez w pokojach jest niedozwolone.

2. Najemcę mogą odwiedzać osoby z zewnątrz wyłącznie za zgodą gospodarzy domu, nie dłużej niż do godz. 22.00. Zachowanie osób odwiedzających nie powinno zakłócać pobytu pozostałym wczasowiczom.

3. Najemca ponosi odpowiedzialność materialną za uszkodzenia i/lub zniszczenia oraz wszelkiego rodzaju wyrządzone przez siebie szkody, a także przez osoby z nim przybyłe lub powstałe z winy odwiedzających go osób.

4. Dzieci powinny znajdować się pod stałą opieką i nadzorem osób dorosłych. Za osoby niepełnoletnie odpowiadają prawni opiekunowie.

5. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w domu świeczek, grzałek oraz innych tego typu urządzeń elektrycznych i gazowych, niestanowiących wyposażenia domu.

6. W obiekcie obowiązuje zakaz palenia tytoniu oraz smażenia i/lub podgrzewania ryb. Palenie tytoniu możliwe jest jedynie w wyznaczonym do tego miejscu na zewnątrz.

7. Śmieci i odpady podlegają segregacji.

8. Prosimy o nie pozostawianie wartościowych przedmiotów w obiekcie – nie ponosimy odpowiedzialności za ich utratę lub zniszczenie.

9. Parkowanie samochodu na terenie posesji jest bezpłatne. Parkowanie jest dozwolone za zgodą właściciela posesji i na własną odpowiedzialność.

10. W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości lub usterek, konieczne jest niezwłoczne poinformowanie gospodarzy, poprzez kontakt osobisty lub telefoniczny (nr tel 602 455 342).

Życzymy udanego wypoczynku !